» » Mỹ: Nhập khẩu philê cá rô phi giảm

Mỹ: Nhập khẩu philê cá rô phi giảm

posted in: Tin Tức | 0

Bước sang quý cuối cùng của năm 2018, Mỹ có xu hướng tăng NK philê cá rô phi tươi, giảm NK philê cá rô phi đông lạnh. Tuy nhiên, do sụt giảm NK từ đầu năm nên 10 tháng đầu năm 2018, NK cá rô phi của Mỹ giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng 10/2018, giá trung bình NK philê cá rô phi tươi của Mỹ tăng 1% so với tháng 9/2018 và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trung bình NK philê cá rô phi đông lạnh của Mỹ đạt 3.861 USD/tấn, giảm 1% so với tháng 9 trước đó và giảm 1% so với cùng kỳ năm 2017.

GIÁ CIF TRUNG BÌNH NK PHILÊ CÁ RÔ PHI VÀO MỸ (USD/tấn)
Sản phẩm T10/2018 T9/2018 Tăng giảm T10/T9/2018 T10/2017 Tăng giảm T10/2018/2017
philê cá rô phi tươi 7.675 7.610 +1% 7.836 -2%
philê cá rô phi đông lạnh 3.861 3.880 -1% 3.899 -1%
(Nguồn: FAS)

Cũng trong tháng 10, Mỹ đã NK 1.827 tấn cá philê cá rô phi tươi, trị giá 14,022 triệu USD (theo giá CIF), tăng 3% về khối lượng và 4% về giá trị so với tháng 9 trước đó; và tăng 3% về khối lượng và 1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Tính tổng 10 tháng đầu năm nay, Mỹ NK tất cả 18.347 tấn cá philê cá rô phi tươi, trị giá 143,304 triệu USD, giảm 12% về khối lượng và 6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Còn NK philê cá rô phi đông lạnh của Mỹ trong tháng 10 đạt 9.131 tấn, trị giá 35,252 triệu USD (tính theo giá CIF), giảm 15% về khối lượng và 16% về giá trị so với tháng 9 trước đó; còn so với cùng kỳ năm 2017 giảm 22% về khối lượng và 23% về giá trị. Tính tổng 10 tháng đầu năm, NK philê cá rô phi đông lạnh của Mỹ đạt 92.663 tấn, trị giá 366,682 triệu USD, giảm 6% về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2017

NK các mặt hàng cá rô phi khác của Mỹ trong giai đoạn này (như cá rô phi nguyên con, H&G và bỏ ruột, mã HS 0303890040 và HS 0303230000) đạt 33.040 tấn, trị giá 64,070 triệu USD (tính theo giá CIF).

Leave a Reply